Thursday, October 30, 2014

2014-10-30 התנכלות מערכת המשפט לרפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים - נמשכת: עו"ד עופר אשכנזי מכחיש שמונה לסנגורו הציבורי של רפי רותם!

2014-10-30 התנכלות מערכת המשפט לרפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים - נמשכת: עו"ד עופר אשכנזי מכחיש שמונה לסנגורו הציבורי של רפי רותם!
הראיות המצטברות מצביעות על כך שרותם הוא הוא קרבן של שחיתות שיטתית והונאה סדרתית בבתי המשפט בתיקים בהם היה מעורב מאז חשף את השחיתות ברשות המסים, החל מבית הדין האזורי לעבודה ת"א וכלה בבג"ץ.  פרשת רפי רותם חדלה מזמן מלהיות פרשת השחיתות ברשות המסים בלבד, והפכה באותה מידה להיות גם פרשת שחיתות מערכת הצדק!
 

[תמונות] רפי רותם באחד ממעצרי השווא הרבים, השופטת יעל פרדלסקי - בית המשפט השלום ת"א.
____
מאהל המחאה ת"א, 30 לאוקטובר - בבית המשפט השלום ת"א מתנהלים מזה שנה וחצי הליכים פליליים נגד רפי רותם, חושף השחיתויות ברשות המסים, התביעה הפלילית על "העלבת עובד ציבור" ו"שימוש לרעה בקו בזק", נוגדת את השכל הישר ויסודות הצדק, שכן השוטרים ואנשי החוק שהתנכלו לרותם ושללו את זכויות היסוד שלו מעולם לא נתנו את הדין על התנהלותם, אך משטרת מחוז ת"א תובעת את רותם על "העלבת עובדי ציבור"...
בהליכים אלה, אנו עדים להתנהלות חסרת פשר של סדרת עורכי הדין שהופיעו כסנגוריו הציבוריים כביכול של רפי רותם, והתנהלות חסרת פשר באותה המידה של הסנגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט והסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר:
 • רותם לא קיבל הודעה בכתב על מינויו של אף אחד מעורכי דין שהופיעו כסנגוריו הציבוריים כביכול - למרות שהוראות החוק מחייבות הודעות כאלה בכתב מאת הסנגור הציבורי המחוזי לנאשם.
 • אף אחד מעורכי הדין שהופיעו לא הגיש את כתב מינויו לבית המשפט, ולא הודיע לפרוטוקול על מינויו כנדרש בהוראות החוק.
 • השופטת יעל פרדלסקי אף היא לא קיימה את הוראות החוק לגבי אישור העמדת סנגורים ציבוריים לנאשם בהליך פלילי והחלפתם.
 • בתשובה על פנייה של דר' צרניק לסנגור הציבורי המחוזי (בפועל) אלקנה לייסט בעניין הופעת עורכי דין אלה תוך אי קיום הוראות החוק, שלח עו"ד לייסט מכתב תשובה האומר: "מבדיקה שערכנו מול מר רותם עולה שאין לו כל טענה נגד סנגורו".  רותם הכחיש שקיים כל תקשורת עם משרד הסנגור המחוזי בתקופה האמורה. יתרה מזאת, מכתבו של עו"ד לייסט אינו נושא את סמל מדינת ישראל, וכן אינו נושא כל מספר אסמכתה.  אדם בר דעת יראה במכתב זה הונאה.
 • בפגישה שיזם הסנגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט עם דר' צרניק (ללא כל בקשה לפגישה כזאת מאת דר' צרניק) חזר  וקבע, שכתבי המינוי של הסנגורים הציבוריים מצויים בתיק בית המשפט.  בדיקה נוספת של תיק בית המשפט לאחר פגישה זאת שוב הראתה שאין כל כתבי מינוי לסנגורים הציבוריים כביכול בתיק בית המשפט.
[תמונה] משרד עורכי הדין "ברקן & סיימון", שאינו קיים כלל.
 • באותה פגישה טען הסנגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א לייסט, שעו"ד שדה היה מוסמך להופיע, כיוון שהוא שייך לאותו משרד עורכי דין כמו עו"ד סימון.  אולם: א. סדר החוק הפלילי אינו מתיר מינוי משרד עורכי דין כסנגור ציבורי.  ב.  עו"ד סימון מעולם לא הגיש הודעה על הופעת משרד עורכי דין, כנדרש בהוראות סדר הדין האזרחי במקרים מעין אלה. ג. השילוט במשרדו של עו"ד סימון מראה ששם המשרד "ברקן & סימון".  אך עו"ד ברקן הכחיש את עצם קיומו של משרד עורכי דין זה.

[תמונה] מכתב תשובה ממשרד הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר, ללא סמל מדינת ישראל, ללא מספר אסמכתה, ששוגר ממכונת פקס בלתי תקנית, ושעו"ד יואב ספיר מסרב לאשר שהוא תכתובת של משרדו.

 • בתשובה על פנייה של דר' צרניק לסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר בעניין הופעת עורכי דין אלה כסנגורים ציבוריים כביכול תוך אי קיום הוראות החוק, נשלח מכתב ממשרדו של הסנגור הציבורי הארצי האומר: "... בירור העלה כי לא נפל פגם בהתנהלותם של עורכי דין שמונו לייצג את מר רותם מטעם הסנגוריה הציבורית".  גם מכתב זה אינו נושא את סמל מדינת ישראל ואינו נושא מספר אסמכתה. יתרה מכך, מכתב זה הגיע ממכונת פקס בלתי תקנית ומראה תאריך שיגור בשנת 2013...  פניות חוזרות לסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר, לאשר שתכתובת זאת הייתה תכתובת אותנטית ממשרדו לא נענו כלל!  אדם בר דעת יראה במכתב זה הונאה.
 • עו"ד איציק שדה הופיע כסנגורו הציבורי כביכול של רותם ויזם או נתן את הסכמתו להתנהלות הכוללת קבלת ראיות ללא עדים בהליך פלילי, ללא ידיעתו וללא הסכמתו של מר רותם. מאוחר יותר סירב עו"ד איציק שדה להשיב על בקשותיו בכתב של מר רותם לבדוק את תקינות הפרוטוקול של דיון זה.
 • עורך הדין יוסי סקה הופיע כסנגורו כביכול של רותם, ולמרות הוראת השופטת פרדלסקי להגיש לבית המשפט הודעה באם לא יקבל את כל חומר הראיות מהתביעה בתוך 30 יום, לא קיבל את חומר הראיות, אך לא הגיש הודעה בנידון לבית המשפט.
 • עורך הדין יוסי סקה אמר בעל פה למר רותם שלא יוכל להמשיך לייצגו, כיוון שהוא מצוי בניגוד עניינים מהותי - הוא חברו האישי של אחד השוטרים שהתנכלו למר רותם.  בתגובה שלח מר רותם לעו"ד סקה הודעה בכתב, המורה לעו"ד סקה להפסיק לייצגו, ועו"ד סקה ענה בכתב שחדל לייצגו והחזיר את התיק למשרד הסנגור המחוזי.  ימים ספורים אח"כ, הופיע עו"ד סקה בבית המשפט, והודיע שימשיך לייצג את מר רותם ואף יגיש את כתב התשובה על כתב האישום...
 • עורכי הדין סימון, שדה, וסקה לא השיבו כלל על בקשותיו בכתב של מר רותם לקבלת העתקים של הכתבים בתיק שברשותם, ובפרט העתקי חומר הראיות שקבלו, אם קבלו מאת התביעה.
 • במשך שנה וחצי של הליכים פליליים, לא הגישו הסנגורים הציבוריים כביכול כל בקשה או תגובה לבית המשפט, פרט לבקשות לשינוי מועד דיון.
 • בפרט, לא הגישו עורכי דין אלה כל בקשה לקבלת חומר הראיות מהתביעה.
לנוכח התנהלות חסרת פשר זאת, הגיש היום מר רותם בקשות דחופות לעורכי הדין ניל סימון, איציק שדה ויוסי סקה, שהופיעו כסנגוריו הציבוריים כביכול, ועורך הדין עופר אשכנזי, שעל פי מר רותם התקשר אליו טלפונית ואמר לו שמונה כסנגורו, להציג את כתבי מינוייהם.
זמן קצר אח"כ הגיעה תגובתו של עו"ד עופר אשכנזי המכחישה שמונה אי פעם כסנגורו הציבורי של מר רותם, ואומרת: 
מר רותם שלום,
לא הצגתי את עצמי כמי שמונה לייצג אותך מטעם הסנגוריה הציבורית.
בשיחתנו בטלפון בקשתי שנקבע פגישה על מנת שנוכל לבחון את האפשרות שאני אייצג אותך ואתה סירבת לפגוש אותי.  
כמו כן, כפי שנמסר לי מהסנגוריה המחוזית, הבנתי כי בקשת להיפגש עם הסניגור המחוזי בטרם ימונה לך סניגור.
אני מציע כי מעתה ואילך תפנה בכל עניין הקשור למינוי סניגור לסנגוריה הציבורית.
ערב טוב,
עופר   
יש לראות בהליך פלילי בו מופיעים עורכי דין כסנגורים כביכול, ללא מינוי כדין, ומונעים מן הנאשם גישה לכתבים בתיק, ובפרט לחומר הראיות, הפרות חמורות של זכויות האדם!  ואת אי קיום הוראות החוק על ידי השופטת יעל פרדלסקי בעניין העמדת סנגור לנאשם יש לראות כשחיתות בלתי נסבלת.
בדיקת הכתבים בתיקים אחרים בהם הופיע מר רותם בשנים האחרונות מעלה חשש כבד שרותם הוא קרבן של שחיתות שיטתית והונאה סדרתית בבתי המשפט בתיקים בהם היה מעורב מאז חשף את השחיתות ברשות המסים, החל מבית הדין האזורי לעבודה ת"א וכלה בבג"ץ.
התנהלותם של הסנגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט והסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר בעניין זה, חייבת לעורר חלחלה בכל בר דעת!

Wednesday, October 29, 2014

2014-10-30 Hello world!


Recent
30.10.2014 @ 05:38 : Ramat Gan, IL
30.10.2014 @ 04:28 : Seattle, Washington, US
30.10.2014 @ 04:19 : Easthampton, Massachusetts, US
29.10.2014 @ 23:45 : Hoofddorp, NL
29.10.2014 @ 23:01 : Kazan, RU
29.10.2014 @ 18:13 : Atlanta, Georgia, US
29.10.2014 @ 15:34 : Kissimmee, Florida, US
29.10.2014 @ 15:02 : Forsyth, Georgia, US
29.10.2014 @ 14:27 : Nice, FR
29.10.2014 @ 11:05 : San Salvador, SV

2014-10-29 משרד מבקר המדינה מסרב לקבל מרפי רותם תלונה נגד ראש הממשלה נתניהו על מעורבותו בשחיתות ברשות המסים!

Israeli Ombudsman refuses to accept whistle-blower Rotem's complaint against PM Netanyahu, regarding corruption of the Tax Authority
The case of whistle-blower Rafi Rotem is no longer a case of the Tax Authority corruption.  The case provides clear evidence for systemic, widespread corruption of the Israeli courts and justice system.

Social Protest activists in Direct Action - sit-in in the State Ombudsman's office in Tel-Aviv, Wednesday evening.

Rafi Rotem - the Tax Authority whistle-blower - Israel Police officers, and the complaint that the State Ombudsman's office refused to accept - Wednesday around 9:00pm.
_______
OccupyTLV, October 29 - activists and Rafi Rotem - the Israeli Tax Authority whistle-blower spend this evening about five hours (4:00-9:00pm) in Direct Action Civil Disobedience - a sit-in in the Tel-Aviv offices of the State Ombudsman - in protest of the Ombudsman's office to accept Rotem's complaint against Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Rotem and the activists arrived at the Ombudsman's office during public hours (3:00-5:00pm), but after a very short meeting of Rotem with a senior staff member, once she realized that the complaint pertained to Prime Minister Netanyahu, she left the room and refused to return and accept the complaint.
In response,  Rotem and the activists refused to leave the office. Around 9:00pm, hours after normal closing time, staff of the Ombudsman's office called the Israel Police, which evacuated Rotem and the activists from the location.  
With it, Rotem and the activists promised to return during public hours and again attempt to have Rotem file his complaint against Netanyahu.
Today's events were not the first time that the State Ombudsman, Judge (ret) Joseph Shapira, refused to accept Rotem's complaints regarding corruption in the Tax Authority.  For months, during the first half of the current year, the State Ombudsman issued a standing order to the security detail of his office to prevent Rotem's entrance to the office during public hours, in order to prevent Rotem from filing complaint regarding corruption in the Tax Authority.
In response, Rotem and the activists a arrived on a routine basis every Wednesday and recorded the refusal of the State Ombudsman's office to accept complaints.
The refusal of the State Ombudsman to accept Rotem's complaints should be deemed blatant violation of Human Rights - denial of Equal Protection under the Law.
During the summer, probably under pressure from media, the Ombudsman changed his approach.  In a series of meetings between the staff of the Ombudsman's office and Rotem, a large volume of evidence was filed, pertaining to various corruption cases.  The cases included, among others, the undermining and obstruction of tax investigations worth NIS tens and hundreds of millions against tycoon Nohi Dankner, against organized crime figure Reuven Gavrieli, and against Gibor-Sport Corporation, involving figures related to Netanyahu's Likud Party.
However, in the months that passed since the end of the series of meetings this summer, it became clear beyond doubt that the Ombudsman did not intend to examine Rotem's complaints at all.  The Ombudsman refused to issue complaint numbers - a routine commencing procedure - a letter typically issued within a week or two after receipt of the complaint material, indicating the complaint number.
Today's events represented return of the Ombudsman's office to the same pattern of obstruction, which it had practiced earlier this year.  Again Rotem faced refusal to even accept the evidence.
The complaint, which Rotem tried to file today, had never been previously discussed during the meetings with the Ombudsman's staff.  The complaint pertains to the period during which Netanyahu served as Minister of the Treasury.  A key member of Netanyahu's Likud Party was caught trying to smuggle a container full of electronic goods.  While Rotem (then a senior intelligence/investigations officer in the Tax Authority) and others were examining the container, a phone call arrived from Netanyahu's bureau, ordering them to release the container.
The intelligence source, who provided the lead for the capture of the container, was later murdered.  The source realized that his life was in danger, since his relationship with law enforcement was leaked somehow to the corresponding crime organization.  Therefore, the source urgently contacted Rotem, and asked to enter protective detention.  Rotem immediately forwarded the request to his superiors.  To his amazement, the request was denied.  
A few days later, the source was murdered in a hotel room, and evidence of torture was found on his body.  Police initially claimed that it was a suicide.  The source's family initially had no idea of the circumstances that led to his death.  However, after the affair was exposed by Rotem in media reports, the family filed a law suit for damages against the State.  The case is still pending before the courts.
Of all the corruption affairs, so far exposed by Rotem, the electronics container case is the one that ties the corruption in the Tax Authority in the clearest and most direct way to the highest government office holder in Israel.
Parts of Rotem's claims, regarding corruption in the Tax Authority, were confirmed earlier this year in a plea bargain deal with former Prime Minister Olmert's personal secretary Shula Zaken, during the trial of the former.  According to media reports, when Judge David Rosen examined the evidence, provided by Zaken as part of the deal, he found the parts, pertaining to the Tax Authority "the most shocking".  However, as far as reported by media, such evidence only tied Zaken, her brother, and Tax Authority figures to the affair.
In an interview with Haaretz daily in 2013, then former Attorney General, today Supreme Court Justice Menachem Mazuz stated that the Tax Authority corruption scandal was the closest to organized crime in the highest offices of government.  However, Mazuz did not elaborate exactly how "high" such "offices" were...
About a month ago, Rotem was informed by Supreme Court Justice (ret) Mishael Chesin, that Rotem was elected a "Knight of Government Quality" by the Israeli Quality Government Movement.
In contrast, the State Ombudsman, Judge (ret) Joseph Shapira, like his predecessors, adamantly refuses to examine the complaints of corruption in the Tax Authority.
Similarly, the Israeli courts were described by media as 'abusing a justice advocate for over a decade'.  Such conduct spanned about a dozen court cases, starting from the Tel-Aviv District Labor Court, continuing through the Tel-Aviv Magistrate Court, and ending in the Israeli Supreme Court.
Moreover, over the past year and a half, Judge Yael Pradelsky of the Tel-Aviv Magistrate Court, in collusion with both Police Prosecution (in Israel Police can prosecute!) and the Public Defender's office have been engaged in Fraud upon the Court in a criminal litigation against Rotem, baseless from its foundation, for "insulting a public officer".  The evidence for fraud in conduct of the Tel-Aviv Magistrate Court in this case was repeatedly submitted to Chief Justice of the Israeli Supreme Court Asher Grunis, who refused to take corrective actions.
Today's exposure, of evidence for the direct involvement of Prime Minister Netanyahu in the Tax Authority corruption scandal, is probably the most plausible explanation for the conduct of the Israeli justice system in the Rotem's case.
Viewing the case from its general perspective, the scandal is by now far from a Tax Authority corruption scandal.  The evidence, which has been gradually accumulating in this case over the past decade, clearly presents systemic, widespread corruption of the courts.
It should be noted that conduct of the Israel Police tonight was faultless.

Rafi Rotem, Moran Genossar, Gali Avni, Ronny Rahav ,Itzik Haim, 
Yosi Ilan, Abe Benjamin, Sylvie Rafael
____
Joseph Zernik, PhD
OccupyTLV
Human Rights Alert (NGO)
____
Cross References
[1] 2014-09-29 ISRAEL: Attorneys from a non-existent law-firm appeared as Public Defenders for whistle-blower Rafi Rotem..., OpEdNews.com
[2] 2014-05-26 Request filed with Amnesty International in the case of persecuted Israeli Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem,  OpEdNews.com
[3] 2014-05-17 Tel Aviv courtroom drama exposes new evidence of organized crime in highest levels of government in Israel,   OpEdNews.com
[4] 2014-05-05 ISRAEL: After years of abuse, Tax-Authority whistleblower Rafi Rotem wins the right to be deposed by State Ombudsman,    OpEdNews.com
[5] 2014-10-11 Whistle-blower Rotem, Judge Almagor, and medieval-digital corruption of the Israeli courts, OpEdNews.com - pending
    


____
2014-10-29 משרד מבקר המדינה מסרב לקבל מרפי רותם תלונה נגד ראש הממשלה נתניהו על מעורבותו בשחיתות ברשות המסים!
פרשת רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים - כבר מזמן אינה פרשת השחיתות ברשות המסים, אלא פרשה המציגה ראיות ברורות לשחיתות שיטתית ורחבת ממדים של בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק!


פעילי מחאה בפעולה ישירה - שביתת שבת ספונטנית - במשרד מבקר המדינה בת"א, יום ד' בערב.

 רותם, אנשי משטרת ישראל, והתלונה שמשרד מבקר המדינה סירב לקבל... 9:00 בערב, יום ד'.
_______
מאהל המחאה ת"א, 29 לאוקטובר - פעילי מחאה וחושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם בילו הערב כחמש שעות (מ-4:00 עד אחרי 9:00) בפעולה ישירה של סרבנות אזרחית - שביתת שבת ספונטנית במשרדי מבקר המדינה בת"א - במחאה על סירוב משרד המבקר לקבל את תלונתו של רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים - נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.
רותם והפעילים הגיעו למשרד המבקר בשעות קבלת קהל ׁ- 3:00-5:00. אולם לאחר פגישה קצרה של רותם עם עורכת דין, עוזרת לנציב קבילות הציבור, וכשהתברר שהתלונה היא נגד בנימין נתניהו, עזבה עורכת הדין את חדר הפגישה, וסירבה לשוב ולקבל את התלונה.
בתגובה, סירבו רותם והפעילים לעזוב את משרדי מבקר המדינה.
בסביבות השעה 9:00 בערב הזמינו אנשי משרד המבקר את המשטרה, שאילצה את רותם והפעילים לעזוב את המקום, שעות לאחר זמן הסגירה הרגיל של המשרד. יחד עם זאת, רותם והפעילים מבטיחים לשוב ולהופיע במשרדי המבקר בשעות קבלת הקהל בניסיונות חוזרים להגשת התלונה נגד בנימין נתניהו.
אין זאת הפעם הראשונה שמבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, מסרב לקבל את תלונותיו של רותם בעניין השחיתות ברשות המסים.  במשך חדשים במחצית הראשונה של שנה זאת, הוצאה הוראת קבע לאנשי הביטחון במשרדי המבקר למנוע את כניסתו של רותם למשרד המבקר בשעות קבלת הקהל.  רותם ופעילי מחאה התמידו והופיעו מידי יום ד' במשרדי המבקר בת"א, לתעד את סירובו של המבקר לקבל תלונות על שחיתות מאזרח המדינה.
יש לראות בסירוב של רשויות החוק לקבל תלונה כדין מאדם הפרה בוטה של זכויות האדם - מניעת הזכות להגנה שווה של החוק.
במהלך הקיץ, שינה המבקר את גישתו, ככל הנראה בלחץ התקשורת, ובסדרת פגישות העביר רותם בצורה מסודרת לסגל משרד המבקר ראיות לפרשיות שחיתות שונות ברשות המסים. ביניהן - סגירת חקירת מס בהיקף מאות מליוני ש"ח נגד נוחי דנקנר, שיבוש והכשלת חקירת מס נגד ראובן גבריאלי - דמות מוכרת מעולם הפשע, ושיבוש והכשלת חקירת מס נגד חברת גיבור-ספורט, בה היו מעורבות דמויות הקשורות למפלגת השלטון.
אולם בחדשים שחלפו מאז תמה סדרת פגישות זאת, התברר מעל לכל ספק שאין בכוונת מבקר המדינה לבדוק תלונות אלה כלל.  המבקר סירב להנפיק אפילו מספרי תלונות לעניינים אלה - נוהל שגרתי ראשוני בבדיקת תלונה על ידי משרד המבקר - מכתב רשמי המודיע על פתיחת תלונה ומספרה, המונפק בדרך כלל תוך שבוע או שבועיים לאחר הגשת החומר למשרד המבקר.
אירועי היום ציינו למעשה חזרה לדגם הפעולה של מבקר המדינה בתחילת שנה זאת.  שוב נתקל רותם בסירוב לקבל את החומר התלונה מלכתחילה. 
התלונה אותה ניסה רותם להגיש היום לא נידונה מעולם בפגישותיו עם סגל משרד המבקר.   התלונה נוגעת לתקופה בה כיהן נתניהו כשר האוצר. פעיל ליכוד מרכזי ניסה אז להבריח מכולה של דברי אלקטרוניקה ונתפס. בעת שאנשי רשות המסים ורותם (אז קצין מודיעין/חקירות בכיר ברשות המסים) ביניהם, עסקו בבדיקת המכולה שנתפסה, הגיע טלפון מלשכתו של נתניהו, שהורה לאנשי החקירות לשחרר את המכולה.
המקור המודיעיני, שסיפק את המידע על המכולה שנתפסה נרצח מאוחר יותר.  המקור ידע שחיו בסכנה, שכן קשריו עם רשויות החוק נחשפו.  לפיכך, פנה המקור לרותם בדחיפות, וביקש להיכנס למעצר הגנתי.  רותם אומר שהעביר את הבקשה לממונים עליו, ולתדהמתו, נדחתה בקשתו של המקור,
ומעצר הגנתי נמנע ממנו!  ימים אחדים לאחר מכן, נרצח המקור בחדר מלון, ועל גופתו נמצאו סימנים לעינויים.  המשטרה טענה תחילה שמדובר בהתאבדות.  המשפחה עצמה לא ידעה תחילה על הנסיבות למותו של המקור.  אולם לאחר שהסיפור נחשף בתקשורת על ידי רותם, הגישה המשפחה תביעה לפיצויים נגד מהמדינה.  התביעה האזרחית בעניין זה עדיין תלויה ועומדת בבית המשפט. 
מכל פרשיות השחיתות ברשות המסים שחשף רותם עד היום, פרשת מכולת האלקטרוניקה של פעיל הליכוד, היא זאת הקושרת את השחיתות ברשות המסים באופן הברור ביותר לבעל המשרה הגבוהה ביותר במדינה.
כזכור, חלקים מטענותיו של רותם על השחיתות ברשות המסים אומתו בראיות שהוגשו במסגרת עסקת הטיעון של שולה זקן במשפט אולמרט.  על פי דיווחי התקשורת, בעת שבחן את טיב הראיות הנוספות שמסרה זקן במסגרת עסקת הטעון, מצא השופט דוד רוזן את החלק הנוגע לרשות המסים, "המזעזע ביותר".  אולם עדותה של זקן במסגרת עסקת הטיעון, במידה שתוארה בתקשורת, קשרה רק את זקן, את אחיה, ובכירים ברשות המסים לפרשת שחיתות זאת.
בראיון ל"הארץ" ב-2013 אמר אז היועץ המשפטי בדימוס, היום שופט עליון מני מזוז, שפרשת השחיתות ברשות המסים היא הקרובה ביותר לפשע מאורגן "בחלונות הגבוהים" של הממשלה. אולם מזוז לא פירט כמה "גבוהים" ומי היו בדיוק "החלונות" הנוגעים בדבר...
לפני כחודש התבשר רפי רותם על ידי שופט בית המשפט העליון בדימוס מישאל חסין, שנבחר כ"אביר איכות השלטון" מטעם התנועה לאיכות השלטון בישראל.
בניגוד לכל אלה, מסרב מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, כמו קודמיו בתפקיד, לחקור את השחיתות ברשות המסים.
ובדומה, התנהלות בתי המשפט, החל בבית הדין האזורי לעבודה (אז שופטת, היום חברת דירקטוריון חברת חשמל ורדה סאמט) דרך בית המשפט השלום ת"א (אז שופטת שלום, היום שופטת מחוזית שושנה אלמגור), וכלה בבית המשפט העליון (השופט אדמונד לוי ואחרים), תוארה בתקשורת כ'התעמרות בלוחם הצדק הנמשכת כבר יותר מעשור'...
ובשנה וחצי האחרונות עוסקת השופטת יעל פרדלסקי בבית המשפט השלום ת"א, בשיתוף פעולה עם התביעה המשטרתית והסנגוריה הציבורית כאחת, בשיבוש הליכי משפט והונאה בהליך פלילי מופרך מיסודו נגד רותם על "העלבת עובד ציבור". הראיות להונאה בהליך פלילי זה הוגשו לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, אך גרוניס סירב בעקביות למלא את חובתו לקיום החוק ולהגנה על ישרת בתי המשפט בעניינו של רפי רותם.
הגילוי מהיום, על ראיות לקשר ישיר של נתניהו לשחיתות ברשות המסים, הוא אולי ההסבר הטוב ביותר להתנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק בפרשת רפי רותם והשחיתות ברשות המסים.
אולם בחינת הפרשה בהיבטיה הכלליים מראה, שעיקרה של פרשת רפי רותם כבר מזמן אינו השחיתות ברשות המסים. הראיות, שהצטברו בהדרגה בפרשה זאת במשך העשור שחלף, מציגות בבירור שחיתות שיטתית ורחבת היקף של בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק. 
יש לציין שהתנהלות המשטרה הערב הייתה ללא דופי, בפרט השוטר בורלא, נינו של הסופר יהודה בורלא!
Yosi Ilan, אייבי בנימין, Sylvie Rafael, 
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".

2014-10-29 Hello world!


Recent 
29.10.2014 @ 11:05 : San Salvador, SV
29.10.2014 @ 10:22 : Tampa, Florida, US
29.10.2014 @ 08:18 : Uvaly, CZ
29.10.2014 @ 07:35 : Absecon, New Jersey, US
29.10.2014 @ 07:27 : Los Angeles, California, US
29.10.2014 @ 07:09 : Ashburn, Virginia, US
29.10.2014 @ 07:03 : Guwahati, IN
29.10.2014 @ 06:00 : Los Angeles, California, US
29.10.2014 @ 05:39 : Shenzhen, CN
29.10.2014 @ 01:04 : Ramat Gan, IL

Tuesday, October 28, 2014

2014-10-29 Hello world!Recent
29.10.2014 @ 01:04 : Ramat Gan, IL
28.10.2014 @ 22:59 : Tel Aviv, IL
28.10.2014 @ 17:12 : Rotterdam, NL
28.10.2014 @ 16:12 : Cochabamba, BO
28.10.2014 @ 11:40 : Panorama City, California, US
28.10.2014 @ 10:52 : Mumbai, IN
28.10.2014 @ 10:22 : Absecon, New Jersey, US
28.10.2014 @ 06:20 : Leesville, Louisiana, US
28.10.2014 @ 06:04 : Santa Clara, California, US
28.10.2014 @ 03:48 : Austin, Texas, US

2014-10-28 HONG KONG: Lessons to be learnt by the people in the West!

2014-10-28 HONG KONG: Lessons to be learnt by the people in the West!
========================
Once you start reading the writing from Occupy Central with Love and Peace (OCLPHK) and other sites, the manifestos, the motions, the ballot instructions - you are awed! 
There is no declared leadership, but there is clear ideological unanimity: Total commitment to Non-violent Civil Disobedience and the participatory process - adapted from the West! Western reporters comment on the amazing level of organization...
The difference between the Hong Kong protest and protests in West becomes obvious: In Hong Kong the students and the local intelligentsia are central to the protest. In the West - the educated class sold out!
In Hong Kong you see protest by a cohesive society. In the West - social disitegration!
— with Anonchile Legion Hackers.

Retweeted Occupy Central 和平佔中 (@OCLPHK):

1 hr · Twitter · 
Retweeted Occupy Central 和平佔中 (@OCLPHK):
Here are the details for polling in the occupied area tomorrow. Wording of motions updated. http://t.co/4o67RkgBea
Get the whole picture - and other photos from Occupy Central 和平佔中
PIC.TWITTER.COM

Retweeted Occupy Central 和平佔中 (@OCLPHK):

1 hr · Twitter · 
Retweeted Occupy Central 和平佔中 (@OCLPHK):
Background information on today's and tomorrow's poll in the occupied areas http://t.co/DymSlKE1He
Get the whole picture - and other photos from Occupy Central 和平佔中
PIC.TWITTER.COM

Retweeted Occupy Central 和平佔中 (@OCLPHK):

Retweeted Occupy Central 和平佔中 (@OCLPHK):
How to vote in tonight and tomorrow evening's vote in the occupied areas. Instructions attached. http://t.co/4s2Ilf7FU1
Get the whole picture - and other photos from Occupy Central 和平佔中
PIC.TWITTER.COM

Occupy Central 和平佔中 (@OCLPHK):

Retweeted Occupy Central 和平佔中 (@OCLPHK):
Umbrellas at 5.57 pm, held up for 87 seconds to mark 87 tear gas canisters fired on 9.28 (by Chau Ho Man USP HK) http://t.co/MBI7lApI0f
Get the whole picture - and other photos from Occupy Central 和平佔中
PIC.TWITTER.COM