Tuesday, June 21, 2016

2016-06-21 דיכוי המחאה נגד בתי המשפט לענייני משפחה: התנהלות בלתי כשירה/מושחתת של השלום ת"א, ושיתוף פעולה של "מח' בטחון המולדת" בארה"ב...


דיכוי המחאה נגד בתי המשפט לענייני משפחה: התנהלות בלתי כשירה/מושחתת של בית המשפט השלום ת"א, ושיתוף פעולה של "מחלקת בטחון המולדת" בארה"ב...
יש לראות בית משפט, המנהל בשגרה הליכים מפוברקים/בדויים/למראית עין לגבי צווי חיפוש ותפיסה - ללא מספרי תיקים, ללא רשימת תיקים, ללא יומן, וללא כתבים תקינים, תקפים, ובני ביצוע - אך מאפשר את ביצוע הצווים על ידי כך - בית משפט בלתי כשיר/מושחת. המאמר סוקר מעצרים תמוהים, ביצוע חיפושים והחרמת מחשבים ללא חוק, פסק דין דרקוני וחסר סמכות בחוק  - מפוברק/בדוי/למראית עין, ופעולה תמוהה של "מחלקת בטחון המולדת" בארה"ב... 

קרא בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/06/2016-06-21.html

תמונה: מוטי לייבל, משה הלוי, לורי שם טוב
______
מאהל המחאה ת"א, 21 ליוני - מאמר שהתפרסם אמש בסוכנות OPEDNEWS.COM בארה"ב מתעד התנהלות בלתי כשירה/מושחתת של השלום ת"א, ושיתוף פעולה של "מחלקת בטחון המולדת" בארה"ב בדיכוי המחאה נגד בתי המשפט לענייני משפחה בישראל.
המחאה מכוונת ברובה נגד הקלות הבלתי נתפסת של לקיחת ילדים מהוריהם ומסירתם למשפחות אומנות או לאימוץ.  אין ספק שהתנהלות בתי המשפט לענייני משפחה בתחום זה תמצא בבדיקה חיצונית הפרה חמורה של זכויות האדם.

תמונה: הוראה על "שמירת מידע", שהונפקה על ידי "מחלקת בטחון המולדת" בארה"ב על ספק שירותי הבלוגים וורדפרס, בנוגע לבלוגים של משתמשים בישראל, שרובם קשורים לפעילה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה לורי שם טוב.  "מחלקת בטחון המולדת" ענתה תוך פחות מ-30 דקות על בקשת תגובה לגבי הבסיס החוקי לפעולה זאת, אבל סירבה לענות לעניין. במקום זאת, דרשו לזהות את ערוץ התקשורת בו מתוכנן הפרסום, ו"הודעה על כוונה לפרסם" מטעם העורכים... דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו לא ענתה כלל על בקשה להבהרות...
תמונה: צו חיפוש מפברק/בדוי/למראית עין של השופטת דנה אמיר, השלום ת"א.  על הצו אין מספר תיק, והשופטת לא סימנה בטופס האם הבקשה לצו התקבלה או נדחתה.  בתגובה על תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים, טענה שזאת הייתה טעות.  הראיות מראות שלא דברה אמת.  הנציב החליט שהתלונה מוצדקת.

תמונה: צו חיפוש מפברק/בדוי/למראית עין של השופט שמואל מלמד, השלום ת"א.  על הצו אין מספר תיק, והשופט לא סימן בטופס, האם הבקשה לצו התקבלה או נדחתה.  הנציב החליט שהתלונה בעניין זה "קנטרנית". יש לראות בנציב עלה תאנה מהודר ותו לאו.

תמונה: תעודת עובד ציבור של עובדת בית המשפט, עם צרופה שהיא דף ממחברת - כביכול רישום התיקים וההליכים לגבי צווי החיפוש בבית המשפט השלום ת"א... תגובת המדינה בתיק משה הלוי נ הנהלת בתי המשפט ואח', שנבע מחיפוש ותפיסת מחשבים ללא צו חיפוש תקין, בר תוקף, ובר אכיפה, תיעדה בצורה ברורה התנהלות של בית משפט בלתי כשיר/מושחת.


תמונה: "פסק דין בפתקית" של הרשם אבי כהן, שלום ת"א, בסך 800,000 ש"ח (מעל פי 10 מסמכותו של הרשם בחוק) נגד הפעילים לורי שם טוב ומוטי לייבל - בלתי חתום, בלתי מאושר, חסר תוקף בעליל.  ה"החלטות בפתקית" בנט-המשפט הן מכשיר הונאה שגרתי.

המאמר המלא בקישור להלן.

קישורים:
US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel

2016-06-21 US DHS colludes in suppressing anti-court corruption dissent in Israel

Exclusive to OpEdNews:
OpEdNews Op Eds 

US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel


Israeli judges retaliate against anti court corruption activists by unlawful, fraudulent use of their authority. US DHS/ICE colludes with them, and Google is a major partner. Spying, unreasonable detentions, unlawful search and seizure of computers, and draconian fake judgments - retaliation produces some of the bestevidence of judicial corruptionConditions in the US are similar.
OccupyTLV, June 17 - DHS/ICE refuses to respond on inquiry regarding an unusual "Information Preservation" instruction, issued to WordPress and targeting Israeli anti court corruption activist Lory Shem Tov and others. Lory is best known for her blogs and direct action, protesting corruption of the family courts in general. Particularly, protest is against the practices of welfare agencies and the courts in taking children from their biological parents and giving them to surrogates or adoption. Shem Tov and other social protest activists have often been targeted for retaliation by Israeli police and judges through unreasonable detentions, unlawful search and seizure procedures, and fraudulent court processes.
Unusual DHS actions

Figure 1: Information Preservation letter, issued by DHS to WordPress, pertaining to blogs, mostly by Israeli anti-corruption activist Lory Shem Tov.
_________
The January 15, 2016 "Information Preservation" instruction was issued to WordPress/Automatic, Inc by J. Robert Klotz, Special Agent, Homeland Security Investigations, Cyber Crimes Center (C3). It requires that WordPress preserve "any and all information associated accounts" (32 blogs were listed), including "all subscriber information, account contents (images, emails, chat logs, account setting, and contacts, etc" (Figure 1). The instruction was addressed to Automattic Inc General Counsel Paul Sieminski, a well-known internet Free Speech advocate. Attorney Sieminski did not respond on request for comments either.

READ MORE: http://www.opednews.com/articles/US-DHS-assists-in-suppress-by-Joseph-Zernik-Department-Of-Homeland-Security_Israel_Judicial-Corruption_Protester-Surveillance-And-Arrests-160620-71.html

2016-06-21 US DHS colludes in suppressing anti-court corruption dissent in Israel

Exclusive to OpEdNews:
OpEdNews Op Eds 

US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel


Israeli judges retaliate against anti court corruption activists by unlawful, fraudulent use of their authority. US DHS/ICE colludes with them, and Google is a major partner. Spying, unreasonable detentions, unlawful search and seizure of computers, and draconian fake judgments - retaliation produces some of the bestevidence of judicial corruptionConditions in the US are similar.
OccupyTLV, June 17 - DHS/ICE refuses to respond on inquiry regarding an unusual "Information Preservation" instruction, issued to WordPress and targeting Israeli anti court corruption activist Lory Shem Tov and others. Lory is best known for her blogs and direct action, protesting corruption of the family courts in general. Particularly, protest is against the practices of welfare agencies and the courts in taking children from their biological parents and giving them to surrogates or adoption. Shem Tov and other social protest activists have often been targeted for retaliation by Israeli police and judges through unreasonable detentions, unlawful search and seizure procedures, and fraudulent court processes.
Unusual DHS actions

Figure 1: Information Preservation letter, issued by DHS to WordPress, pertaining to blogs, mostly by Israeli anti-corruption activist Lory Shem Tov.
_________
The January 15, 2016 "Information Preservation" instruction was issued to WordPress/Automatic, Inc by J. Robert Klotz, Special Agent, Homeland Security Investigations, Cyber Crimes Center (C3). It requires that WordPress preserve "any and all information associated accounts" (32 blogs were listed), including "all subscriber information, account contents (images, emails, chat logs, account setting, and contacts, etc" (Figure 1). The instruction was addressed to Automattic Inc General Counsel Paul Sieminski, a well-known internet Free Speech advocate. Attorney Sieminski did not respond on request for comments either.

READ MORE: http://www.opednews.com/articles/US-DHS-assists-in-suppress-by-Joseph-Zernik-Department-Of-Homeland-Security_Israel_Judicial-Corruption_Protester-Surveillance-And-Arrests-160620-71.html

Saturday, June 18, 2016

2016-06-18 Mercedes Sosa - Gracias A La Vida

2016-06-18 Mercedes Sosa - Gracias A La Vida
=================================
In recent years, I feel more blessed than ever before. Others (including Channel 1 "Mabat" evening news - official Israeli gov channel) also comment on my inherent happiness. Maybe it's related to the fact that I managed to emerge in 2010 out of the US alive and in one piece... 
With love and gratitude we say goodbye and salute you, Señora Sosa. The voice of Latin America, the soul of an entire continent. Thank you for bringing your ...

Friday, June 17, 2016

2016-06-17 ISRAEL: Rampant fraud in the courts - Zadorov, Olmert, Pinto

Rampant fraud in the Israeli courts: Fake judgments are published by the Administration of Courts and Nevo Publishing, LTD - Zadorov, Olmert, Pinto
The fraud by judges of the Nazareth District Court - Yitzhak Cohen, Esther Hellman, Haim Galpaz - in the sham murder trial of Roman Zadorov, is not an exception.  Inspection of court records would lead a reasonable person to the conclusion that in three major cases in recent years, the courts have perpetrated sham trials: Zadorov, Olmert (Holyland corruption scandal), and Rabbi Pinto (Israel Police corruption scandal).  In non of the cases were authentic judgments entered in the electronic court file in Net-HaMishpat (IT system of the courts).  However, the goal of the fraud was apparently very different in each case: In the Holyland trial, Judge David Rosen pretendd to sentence Olmert to six years in prison, without any intention that he actually serve such sentence. In the Rabbi Pinto trial, widespread fraud was perpetrated by Judge Oded Mudrick, which apparently intended to cover up the scope of police corruption. And in the Zadorov case - to fool the public to believe that Zadorov was indeed convicted of murder as is serving a life sentence, when in fact he is falsely confined.
It is difficult to believe that senior attorneys, who were involved in these cases, both for the State Prosecution and as Defense counsel, senior journalists, who are professional legal reporters, and justices of the Supreme Court (in all three cases sham appeal was conducted from sham judgments) are not aware of the fraud... The exception is Attorney Avigdor Feldman, who wrote, while the appeal in the Supreme Court was still pending in Zadorov's case, that Zadorov's judgment had been lost in the wailing wind of the Jezreel valley...

In blog: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/06/2016-06-17-israel-rampant-fraud-in.html 

OccupyTLV, June 17 - Roman Zadorov is falsely imprisoned by the Israeli authorities under the pretense of conviction in the murder of Tair Rada, and the pretense of serving a life sentence. However, there is no authentic verdict record, no authentic sentencing record, and no arrest warrant at all.... The fraud in the Zadorov case and the part in it if the Supreme Court justice are gradually exposed in recent days.

 
Figure 1:  In the Zadorov court file in the Nazareth District Court, no 2010 verdict was entered. During inspection of Net-HaMishpat (IT system of the courts) in the office of the clerk, a perverted, unsigned verdict record as discovered. While the appeal was still pending in the Supreme Court, his counsel, Attorney Avigdor Feldman wrote that the judgment records were lost in the wailing winds across the Jezreel valley.
____
However, the fraud by judges of the Nazareth District Court is not unique.  Such fraud has become particularly common, following the implementation of Net-HaMishpat (IT system of the courts).
  
Figure 2: Disclaimer in the opening of "Online Chat" of the Administration of Courts states the obvious: An authentic court record is the one which is duly entered in the court file... with the implementation of Net-HaMishpat, authentic decision and judgment records are supposed to be entered in the electronic court file in Net-HaMishpat.
____
An authentic court record must be entered in the court file. And following the implementation of Net-HaMishpat - in the electronic court file in Net-HaMishpat.  However, one of the common fraud methods in the courts today is the publication of fake court records by the Administration of Courts or "Nevo Publishing, LTD", although the same records are not entered in the electronic court file in Net-HaMishpat.
Such conduct should be deemed serious fraud.
Figure 1 shows the disclaimer of the "online chat' of the Administration of Courts, which explicitly states, that the authoritative records are those in the court file. This matter is also explicitly stated in a book by the late Supreme Court Presiding Justice Yoel Susman "Civil Court Procedures".  This matter is also obvious to anybody who is versed in administration of courts, in accounting, or in database management.
However, since the implementation of Net-HaMishpat, judgments, which fail to be entered in the court file, are often published by the Administration of Courts or "Nevo Publishing, LTD".
Among the most prominent cases:
* Judge David Rosen Judgment in the Holyland corruption scandal, which convicted former PM Olmert, which which pretended to lead to a six-year prison sentence (which Olmert is not serving).
* Judge Oded Mudrick Judgment in the the Rabbi Pinto corruption scandal, which conviced Pinto, based on a dubious plea bargain agreement.
* Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpaz Judgment, which convicted Zadorov of murder (for which he purportedly now serves a life sentence).
Obviously, if such records were published by the Administration of Courts or by Nevo Publishing, LTD, the are not lawfully sealed. Therefore, there is no reasonable explanation, why they fail to duly appear in the "Decisions Docket" and fail to appear in the "Judgment Index" in Net-HaMishpat.
Presiding Justice of the Supreme Court Dorit Beinisch also stated in the 2009 Judgment in Association for Civil Rights in Israel v Minister of Justice, that the expectation was that in Net-HaMishpat,  decisions and judgments, which are not lawfully sealed, would be accessible to the public "on an ongoing basis".
  
Figure 3: In the Holyland corruption trial, Judge David Rosen perpetrated a uniquely daring fraud, in collusion with attorney, justices of the Supreme Court, and media...
____
Judge David Rosen's "Verdict" record in the Holyland corruption scandal is a striking case in point.  The judgment in State of Israel v  Zerni et al (10291-01-12) purportedly led to the six year prison sentence on former PM Olmert (which he would not serve):
a.  b. . c
Figure 4:  Multiple versions of the Judge David Rosen "Verdict" record in the Holyland corruption scandal - none of them is an authentic, valid court record:
a.  The record, which appears in Net-HaMishpat - fails to be entered in the "Judgment Index". The record is 685 page long, is a scanned record - i.e., is not a valid electronic record. It is missing the opening pages, naming the parties in the case, and is also missing the signature at the end. The record is perverted in an unusual manner, which is unlikely to be the outcome of human error.
b.  The record, which was distributed by the Administration of Courts to media - entirely fails to appear in Net-HaMishpat, is a scanned record, - i.e., is not a valid electronic record, and all its pages are strangely cropped. The record is 687 page long, ending with a "wet" hand signature of Judge David Rosen.
(http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/6282891.pdf)
c.  In the appeal court file (paper court file - original records), only a printout of the "Verdict"   from "Nevo Pusblishing, LTD" was discovered.  An appeal, which originates in a fake, unauthentic court judgment should be deemed a fake, invalid appeal from its foundation... 
Figure 5: In response to an attempt to inspect the judgment records in the Holyland corruption trial, Judge David Rosen issued a "Post-it Decision", which is a glaring fraud: The "Post-it" claims that the judgment records were "physically" transferred to the Supreme Court. That - in a court that had been electronically administered for some five years... Moreover, the judgment records were not found in inspection of the Supreme Court's files either. Judge David Rosen's "Post-it" is unsigned, was never duly served, fails to appear in the "Decisions Docket" in Net-HaMishpat, and Judge David Rosen refused to provide a signed and certified copy of it.  Judge David Rosen also refused to explain, where the judgment records were, after inspection failed to discover them in the Supreme Court.
___
It is hard to believe that senior attorneys, who were involved in these court cases, both for the State Prosecution and as defense counsel, senior journalists, who are professional legal reporters, and justices of the Supreme Court (all three cases were subject to fake appeals in the Supreme Court) are unaware of the fraud... The exception is Attorney Avigdor Feldman, who wrote, while the appeal in the Supreme Court was still pending in Zadorov's case, that Zadorov's judgment had been lost in the wailing wind of the Jezreel valley...

Thursday, June 16, 2016

2016-06-16 הונאות למכביר בבתי המשפט: זדורוב, אולמרט, פינטו - פרסום פסקי דין מפוברקים דרך הנהלת בתי המשפט ונבו הוצאה לאור, בע"מ

English abstract
With the implementation of Net-HaMishpat - IT system of the Israeli courts, fraud has become routine. Here three prominent cases of recent years are discussed.

הונאות למכביר בבתי המשפט: פרסום פסקי דין מפוברקים דרך הנהלת בתי המשפט ונבו הוצאה לאור, בע"מ - זדורוב, אולמרט, פינטו...
ההונאה של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז - בניהול משפט "מפוברק"/בדוי/למראית עין על רומן זדורוב בתיק רצח תאיר ראדה ז"ל אינה יוצאת דופן. עיון בכתבים יביא אדם בר דעת למסקנה שבשלושה משפטים בולטים בשנים האחרונות התנהלו משפטים בדויים: זדורוב, אולמרט (הולילנד) ופינטו. באף אחד מהם לא נרשמו פסקי דין אמיתיים (אותנטיים) בתיק האלקטרוני בנט-המשפט (מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום). אולם מטרת ההונאה בשלושת המקרים הייתה כנראה שונה לגמרי: בתיק הולילנד גזר  דוד רוזן למראית עין שש שנות מאסר בפועל על אולמרט, ללא כל כוונה שירצה גזר דין זה.  בתיק הרב פינטו נערכה הונאה נרחבת על ידי השופט עודד מודריק, שכוונתה הייתה ככל הנראה להסתיר את היקף ועומק השחיתות במשטרת ישראל.  ובתיק זדורוב - הכוונה הייתה לשטות בציבור שזדורוב אכן הורשע ברצח ומרצה מאסר עולם, כשלמעשה הוא מוחזק במאסר שווא...
קשה להאמין שעורכי דין בכירים שהיו מעורבים בתיקים אלה, הן מטעם פרקליטות המדינה והן כסניגורים, עיתונאים בכירים, שהם כתבים משפטיים מקצועיים, ושופטי בית המשפט העליון (בשלושת התיקים נערכו הליכי ערעור בדויים) אינם מודעים להונאות אלה...  יוצא הדופן הוא עו"ד אביגדור פלדמן, שכתב, בעוד הערעור תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון, שפסק הדין של זדורוב התפזר ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...

ראה בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/06/2016-06-16.html

מאהל המחאה ת"א, 17 ליוני - רומן זדורוב מוחזק במאסר שווא על ידי רשויות מדינת ישראל, כמורשע ברצח תאיר ראדה ז"ל כביכול, ומרצה מאסר עולם כביכול, אך ללא הכרעת דין, ללא גזר דין, וללא פקודת מאסר... ההונאה בתיק זדורוב, וחלקם של שופטי בית המשפט העליון בהונאה זאת, הולכים ונחשפים בימים אלה.

 
תמונה 1: בתיק זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת לא נרשמה הכרעת הדין משנת 2010 בכרטיסיית פסקי הדין כלל.  עיון בנט המשפט במזכירות בית המשפט העלתה כתב משובש, שאינו חתום כדין.  בעוד הערעור תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון, כתב עו"ד אביגדור פלדמן, שהיה סניגורו של זדורוב, שפסק הדין אבד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...
_____
אולם ההונאה של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז - בניהול משפט "מפוברק"/בדוי/למראית עין בתיק רומן זדורוב אינה יוצאת דופן כלל. הונאות אלה הפכו לנפוצות במיוחד עם הפעלת מערכת נט-המשפט (מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום).

  

תמונה 1: תניית הפטור בפתח הצ'ט של הנהלת בתי המשפט מודיעה בפירוש את המובן מאליו - כתב בית דין אמתי (אותנטי) הוא זה שנרשם בתיק בית המשפט... עם התקנת נט המשפט, אמורים החלטות ופסקי דין אמתיים (אותנטיים) להרשם בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.
____
כתב בית דין אמתי (אותנטי) חייב להרשם בתיק בית המשפט,  ועם הפעלת נט-המשפט - בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.  אולם אחת משיטות ההונאה הנפוצות היום בבתי המשפט היא פרסום כתבי בית דין מפוברקים על ידי הנהלת בתי המשפט ו"נבו, הוצאה לאור בע"מ", למרות שאינם רשומים בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.
יש לראות בהתנהלות זאת הונאה חמורה.
תמונה 1 מראה את תניית הפטור של הצ'ט של הנהלת בתי המשפט, המודיעה בפירוש, שהמסמכים הקובעים הם המסמכים הרשומים בתיק בית המשפט.  עניין זה גם מפורש בספרו של נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן ז"ל, "סדרי הדין האזרחי", והוא ברור ומובן מאליו לכל מי שמתמצא בהנהלת בתי משפט, בהנהלת חשבונות, או במערכות מידע.
אבל מאז התקנת נט-המשפט, מתפרסמים באופן קבוע פסקי דין שאינם רשומים כראוי בנט-המשפט דרך הנהלת בתי המשפט ו"נבו, הוצאה לאור בע"מ".
בין המקרים הבולטים:
* פסק הדין של השופט דוד רוזן במשפט הולילנד, המרשיע את אהוד אולמרט, ושהוביל לכאורה לגזר דין של שש שנות מאסר בפועל (שאולמרט אינו מרצה).
* פסק הדין של השופט עודד מודריק, המרשיע את הרב פינטו על סמך הסדר טיעון מפוקפק.
* פסק הדין של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז, המרשיע את רומן זדורוב (המרצה כביכול מאסר עולם).
מובן מאליו שאם כתבים אלה פורסמו על ידי הנהלת בתי המשפט או "נבו הוצאה לאור, בע"מ", אינם כתבים חסויים - כלומר אינם אסורים בפרסום על פי דין. לכן אין כל הסבר הגיוני לעובדה שאינם רשומים כראוי בכרטיסיית "החלטות בתיק" ואינם רשומים בכרטיסיית "פסקי דין" במערכת נט המשפט.  
פסק הדין של דורית ביניש משנת 2009 בעתירת האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים גם מציין בפירוש, שעם התקנת נט-המשפט, הציפייה הייתה, שהחלטות ופסקי דין שאינם חסויים, יהיו נגישים לציבור "באופן שוטף".  


  
 תמונה 2: בתיק הולילנד ביצע השופט דוד רוזן הונאה מפתיעה בתעוזתה, בשיתוף פעולה עם עורכי הדין, שופטי בית המשפט העליון והתקשורת...
_____
מקרה בולט לעניין זה הוא מסמך "הכרעת הדין" של השופט דוד רוזן בפרשת הולילנד - תיק מדינת ישראל נ צרני ואח' (10291-01-12) , שהוליך כביכול ל"גזר דין" של שש שנות מאסר בפועל (שאולמרט לא ירצה). ההונאה במקרה זה בולטת במיוחד:
..
א.   ב.   ג.  

 
________
תמונה 3: ריבוי גרסאות של מסמך "הכרעת הדין" של השופט רוזן בתיק הולילנד - אף אחת מהן אינה פסק דין אמתי (אותנטי) בר תוקף:
א. המסמך המופיע בנט-המשפט - אינו רשום בכרטיסיית "פסקי דין", מסמך זה הוא בן 685 עמודים, הוא מסמך סרוק - כלומר אינו מסמך אלקטרוני, ועמודיו קצוצים בצורה מוזרה.  חסרים בו עמודי הפתיחה, בהם אמורים להיות רשומים שמות הצדדים בתיק, וכן חסרה בו החתימה בסוף המסמך. מסמך זה משובש בצורה יוצאת דופן, וקשה להאמין שהוא תוצאה של טעות אנוש. 
ב. המסמך שפורסם על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט לתקשורת - מסמך זה הוא בן 687 עמודים, הוא מסמך סרוק - כלומר אינו מסמך אלקטרוני, ובסופו חתימת יד "רטובה" של השופט דוד רוזן.   (http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/6282891.pdf).  
ג.  בתיק הערעור בבית המשפט העליון (תיק הנייר כתבי מקור)  נמצא רק כתב "הכרעת דין" מ"נבו הוצאה לאור, בע"מ". יש לראות הליך ערעור שבסיסו בכתב שאינו כתב בית דין אמתי (אותנטי) - ערעור חסר תוקף ומפוברק מיסודו...


תמונה 4: בתגובה על נסיון עיון בפסקי הדין בתיק הולילנד הנפיק השופט דוד רוזן "החלטה בפתקית", שהיא הונאה ברורה: הפתקית טוענת, שפסקי הדין הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון - זאת בבית משפט המתנהל בתיקים אלקטרוניים כבר חמש שנים... יתרה מזאת, פסקי הדין לא נמצאו בעיון בתיקי הערעור המתאימים בבית המשפט העליון. הפתקית של השופט רוזן גם אינה מופיעה בכרטיסיית "החלטות בתיק" בנט-המשפט-גישת הציבור, אינה חתומה, לא הומצאה כדין, והשופט רוזן סירב לספק העתק חתום ומאושר שלה.  השופט רוזן גם סירב להסביר איפה נמצאים פסקי הדין, לאחר שהתברר שאינם בבית המשפט העליון...
_____
קשה להאמין שעורכי דין בכירים שהיו מעורבים בתיקים אלה, הן מטעם פרקליטות המדינה והן כסניגורים, עיתונאים שהם כתבים משפטיים מקצועיים, ושופטי בית המשפט העליון (בשלושת המקרים נערכו הליכי ערעור בדויים בבית המשפט העליון) אינם מודעים להונאות אלה...  יוצא הדופן הוא עו"ד אביגדור פלדמן, שכתב, בעוד הערעור בתיק זדורוב תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון, שפסק הדין התפזר ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...,
יש גם לשים לב לתפקידה המרכזי של הנהלת בתי המשפט בהונאות אלה...
ייתכן שבדיקה נרחבת יותר  גם תראה, שככל שמסמך "הכרעת דין" של בית משפט בישראל ארוך יותר, כן מתרבים הסיכויים שהוא מסמך הונאתי...

2016-06-16 US election: plebs get excited by the circus...

2016-06-16 US election: plebs get excited by the circus...
=====================
A lone hacker by the name ‘Guccifer 2.0’ has claimed responsibility for hacking the Democratic National Committee database, revealing research on GOP and donor…
RT.COM
2016-06-16 US: The Constitution is void
========================
Efforts are underway to piecemeal restore constitutional and civil rights.
Here: Efforts to curb routine spying on all Americans by NSA. 
The Fourth Amendment, which prohibits searches and seizures without a probably cause and duly made warrant.
"t's been three years since Edward Snowden blew the whistle on mass surveillance. Despite huge public outcry and plenty of evidence that these programs don't make us safer, the intelligence agencies are still violating our privacy rights and spying on Americans (and non-Americans on American soil) since 2011 without warrants.
Now, we have a chance to fight back, but we don't have much time. The proposed amendment would:
Ban the NSA from conducting "backdoor" searches of their databases information about Americans, and
Ban the NSA from mandating that private companies add backdoors to the encryption standards that are in place to keep technology users safe from malicious data thefts.
This amendment has passed in the House the last two years, but leadership has killed it by ripping it out of spending bills each time."
It's been three years since Edward Snowden blew the whistle on mass surveillance – but the intelligence agencies are still violating our privacy rights and spying on Americans without warrants.
STOPMASSSPYING.COM

2016-06-16 THE LONG HISTORY OF NEAR DISASTERS INVOLVING NUKES

2016-06-16 THE LONG HISTORY OF NEAR DISASTERS INVOLVING NUKES
============================
There have been many near misses involving nukes that could easily have started World War III. Here are some hair-raising stories — the ones we know about.
WHOWHATWHY.ORG

2016-06-16 CALIFORNIA: Unprecedented corruption of the legal profession...

2016-06-16 CALIFORNIA: Unprecedented corruption of the legal profession...
2016-06-16 שחיתות חסרת תקדים של עורכי הדין בקליפורניה
============================
כאן: לוס אנג'לס טיימס מדווח שבית הנבחרים של קליפורניה מסרב לחדש חוק המקנה ללשכה את הזכות לגבות דמי חבר מעורכי דין. למעשה משאירים את הלשכה ללא תקציב.
ברקע: במהלך קודם, העבירו הצעת חוק שתחייב רוב של שאינם עורכי דין בהנהלת הלשכה...
בקיצור - חוסר אמון שהלשכה מסוגלת להתנהל על ידי עורכי דין... פרשיות שחיתות חמורות בלשכת עורכי הדין...
דו"ח HUMAN RIGHTS ALERT נכלל בדו"ח מועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2010 עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בקליפורניה."
=ואצלנ?=
הציבור עדיין לא התעורר...
Assembly rebukes State Bar of California by rejecting funding bill
"This is new territory for me," said Assemblyman Mark Stone (D-Scotts Valley) as he counted the votes for his committee's simple bill to reauthorize membership dues charged to attorneys for joining the State Bar of California.
The bill only garnered eight votes in support, after a bipartisan group of assembly members rose to criticize the agency's operations in the wake of a recent audit and accusations leveled by its former executive director.
"It's time that we send a clear message to the state bar," said Assemblywoman Lorena Gonzalez (D-San Diego).
"This is new territory for me," said Assemblyman Mark Stone (D-Scotts Valley) as he counted the votes for his committee's simple bill t...
LATIMES.COM|BY LOS ANGELES TIMES

2016-06-16 US

2016-06-16 US
===========
Cornel West: Why the US Empire Is More Ripe for Right-Wing Revolution Than from the Left
By George Souvlis, Open Democracy
Cornel West talks Bernie Sanders’ neopopulism and Donald Trump’s neofascism. READ MORE»
Cornel West talks Bernie Sanders’ neopopulism and Donald Trump’s neofascism.
ALTERNET.ORG

2016-06-16 Cold War 2.0 and the media...

2016-06-16 Cold War 2.0 and the media...
==================
Why Is The Western Media Ignoring The New Cold War?
By Thom Hartmann and Stephen Cohen
Thom speak with Professor Stephen Cohen about Russia and NATO.
In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Information Clearing House has no affiliation whatsoever with the originator of this a...
INFORMATIONCLEARINGHOUSE.INFO

2016-06-16 FRANCE

2016-06-16 FRANCE
==========
President Francois Hollande has proposed to ban demonstrations in France, according to his presidential spokesman, who said that at a time when the country is plagued…
RT.COM

2016-06-16 US and torture

2016-06-16 US and torture
===================
Disturbing details of "illegal" torture techniques used by the US government after the 9/11 attacks were revealed by the Central Intelligence Agency (CIA) following a…
RT.COM