Friday, February 5, 2016

2016-02-06 Letter to the Israeli committee against writing online what the judges don't like // מכתב לוועדה למניעת פרסומים ברשת שאינם לטעמם של השופטים

 
Justice (ret) Edna Arbel, former Attorney General of the State of Israel, is the head of a ridiculous new committee, established by Justice Minister Ayelet Shaked, to act against those who publish online what the judges don't like... 
_____
-------- Original Message --------
Subject:הנידון: הודעה ובקשה לחוות דעת הוועדה על פרסומים בעניין שחיתות בתי המשפט והתנהלות עבריינית של שופטים
Date:2016-02-06 9:09 am
From:joseph.zernik@hra-ngo.org
To:vaadatarbel@justice.gov.il

תכתובת דו-לשונית, עברית להלן - BILINGUAL COMMUNICATION, HEBREW BELOW
February 6,  2016
The Public Committee for Crystallizing Measures for Protecting the Public and Public Servants against Offensive Activity and Publications, as well as Network Hooliganism, Headed by Justice (ret) Edna Arbel
Ministry of Justice, State of Israel
Dear Justice Arbel and Esteemed Committee Members:
RE: Notice and request for the Committee's opinion regarding my publications, pertaining to corruption of the courts and criminality by judges.
The Undersigned routinely writes regarding judicial corruption in Israel, and posts such publications online, including publications discussing evidence of criminality by Israeli judges and the need to hold the judges accountable to the fullest degree of the penal code.
Among other sites, I run a blog, "IN PRO PER INLA", with hundreds of thousands of reads worldwide.
Following is an example of a recent post:
2016-02-04 ISRAEL: The banks own the courts...
The Undersigned also started and runs a Facebook page titled: "Jail 4 Judges, Israel", which calls for enforcement of the criminal law on criminal, offending judges:
The Undersigned also published in a LIVELEAK.COM channel, with over a million reads:
In addition, the Undersigned also publishes articles, pertaining to judicial corruption in Israel in international academic conferences. Such articles are displayed in various network sites.  Following is one recent example, which was published, subject to international peer review by IT experts, in a highly ranked conference on e-Government:
Zernik, J. “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government (ECEG), University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/
Therefore, I herein inform you of such publications, and herein ask for the Committees opinion regarding my conduct.
I herein request your response in no longer than 45 days, pursuant to the Administrative Procedures Reform Act (1958).
With best wishes for restoring judicial integrity,
Joseph Zernik, PhD
OccupyTLV
Human Rights Alert - NGO
PO  33407, Tel-Aviv 
6 לפברואר, 2016
‫הוועדה הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ונושאי משרה בשירות הציבורי מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת, בראשות שופטת (בדימוס) עדנה ארבל
לכבוד השופטת עדנה ארבל וחברי הוועדה הנ"ל,
הנידון: הודעה ובקשה לחוות דעת הוועדה על פרסומי בעניין שחיתות בתי המשפט והתנהלות עבריינית של שופטים
החתום מטה עוסק באופן שגרתי בכתיבת פרסומים הנוגעים לשחיתות השופטים בישראל, ובהם  דיון בראיות להתנהלות עבריינית של השופטים, ובצורך הדחוף לאכוף את הדין הפלילי בכל חומרתו על שופטים עבריינים.
בין השאר, מנהל החתום מטה מזה שנים בלוג בשם: "IN PRO PER IN LA", שלו מאות אלפי קריאות מרחבי העולם:
להלן דוגמה מן הימים האחרונים של פרסום בבלוג זה: 
2016-02-04 ISRAEL: The banks own the courts... //
ציון קינן נ ברק כהן - השופטת אפרת בוסני ממשיכה בהונאות
החתום מטה גם יסד ומנהל דף בפייסבוק בשם "שופטים לכלא, ישראל" הקורא לאכיפת החוק הפלילי על שופטים עבריינים:
לחתום מטה גם "ערוץ" באתר  LIVELEAK.COM, העוסק בנושאים דומים, ובו יותר ממליון קריאות מרחבי העולם:
בנוסף, מפרסם החתום מטה מאמרים הנוגעים לשחיתות השופטים בישראל גם בכנסים אקדמיים בינלאומיים, ומאמרים אלה גם הם מוצגים ברשת באתרים שונים. להלן דוגמה של פרסום אחרון בכפוף לבדיקת עמיתים של מומחים בינלאומיים למערכות מידע, בכנס בדירוג גבוה על מחשוב ממשלתי: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"
Zernik, J. “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government (ECEG), University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/
לפיכך, הריני מודיע לכם בזאת על פרסומים אלה ודומיהם, ומבקש בזאת את חוות דעת הוועדה בנידון.
הריני מבקש את תגובתכם בתוך 45 יום, על פי חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) תשי"ט-1958.
בברכת השיבה שופטינו כבראשונה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
Human Rights Alert - NGO
ת"ד 33407, תל-אביב

Thursday, February 4, 2016

2016-02-04 ISRAEL: The banks own the courts... // ציון קינן נ ברק כהן - השופטת אפרת בוסני ממשיכה בהונאות

[עברית להלן]

 
Figures: Attorney Barak Cohen, Bank HaPoalim CEO Zion Keynan
See in blog:
___
OccupyTLV, February 4 – today, Attorney Barak Cohen, a notable anti-banking fraud activist, received a short notice (1-2 hour) of a court hearing by Judge Efrat Bosni of the Tel-Aviv Magistrate Court, pertaining to extension of Restraining Order issued by Bank HaPoalim CEO Zion Keynan against him six months ago – prohibiting “Threatening Harassment”. The Order, first issued in June 2015, was described by media as “redefining the limits of free speech in Israel”.
Already then I wrote that it was all fiction – fraud by Judge Efrat Bosni and the Tel-Aviv Magistrate Court...
 • The June hearing was conducted late at night, purportedly “behind closed doors”, “sealed”, therefore, no data were available in IT system of the Court, but the case was widely reported by media.
 • In response to my inquiry regarding the atypical failure to enforce the “sealing”, Presiding Judge of the Tel-Aviv Magistrate Court answered that he had no idea of such publications...
 • Judge Bosni never responded on a request to inspect the court file and explain the unusual circumstances of the hearing.
And today:
 • The hearing started before arrival of the Requester – Bank HaPoalim CEO Keynan.
 • The hearing did not appear at all like a hearing of a court of the State of Israel. It appears by all means an “informal, off the record hearing” (that's what the judges call sham/simulated court hearings – fraud upon the court, upon the parties, and upon the public at large).
 • At the outset, I tried to ask Judge Bosni, whether ia formal court hearing commenced. She shut me up and failed to answer.
 • Keynan's Counsel claimed that the mere conduct of the hearing was an insult to his client, and that the Order should have been extended with no hearing at all...
 • Attorney Cohen tried to ask for extension of the hearing date, given the short notice, but Judge Bosni purportedly denied Cohen's request.
 • CEO Keynan, who appeared late for the hearing, took the stand only after the Judge apologized for the fact that he had to take the stand in a court process that he initiated, so that Attorney Cohen could interrogate him.
 • Keynan claimed that Cohen called him a thief, and that when he was near him, Keynan had no idea what Cohen carried in pockets. Therefore, Keynan was fearful for his own life and for his family.... Based on such claims, Bosni issued in June an order that prohibited Cohen from writing anything about Keynan anywhere...
More interesting yet:
 • The hearing today was obviously open to the public. The Judge even said so. However, the hearing fails to appear in the Court's calendar in Net-HaMishpat (IT system of the Court), which is now accessible, following the unsealing of the case.
 • The court file docket includes no protocol or decision record of the much advertised June 2015 Restraining Order...
 • The only decision record in the docket is by Judge Levy, unrelated to Attorney Barak Cohen.
Pictures of Net-HaMishpat records are provided below.
A prize is offered to anybody who could provide a reasonable explanation for the collective data in this case... My explanation: That's what it looks like, when the bank owns the Court...
Today, before the hearing, Attorney Cohen asked me, whether there was any significance to all the work I do – routinely inspecting court files. I answered: I don't know, but Attorney Avigdor Feldman and Professor Uzzi Ornan appear to think that there is significance to my work...
____
P.S.: Also today CEO Keynan was accompanied by activists, yelling “Thief, Thief... “ upon arriving and leaving the court... It has become sort of routine...

ציון קינן נ ברק כהן - השופטת אפרת בוסני ממשיכה בהונאות - ככה זה כשבנק הפועלים קונה את בית המשפט
 

תמונות: עו"ד ברק כהן, ציון קינן - בנק הפועלים
​​_____
מאהל המחאה ת"א, 4 לפברואר - היום קיבל ברק כהן הודעה בהתרעה קצרה מאד (שעה או שעתיים) על קיום דיון אצל השופטת אפרת בוסני להארכת צו הרחקה של ציון קינן נגדו - למניעת הטרדה מאיימת.  צו זה, שהוצא לראשונה ביוני, תואר בתקשורת כ"מגדיר מחדש את גבולות חופש הדיבור בישראל"...
כבר אז כתבתי שהתיק הזה הוא כולו פיקציה, הונאה של השופטת אפרת בוסני ובית המשפט השלום ת"א... 
 • הדיון ביוני נערך בשעת לילה מאוחרת, כביכול "בדלתיים סגורות", "חסוי", אבל דווח בהרחבה בתקשורת.  
 • נשיא בית המשפט השיב על שאלתי לגבי אי אכיפת החיסיון שאינו יודע דבר על הפרסומים...
 • השופטת בוסני לא ענתה על בקשה לעיוןולהסבר של הנסיבות המוזרות של הדיון בתיק זהשהיגשתי בתיק עצמו...
והיום:
 • הדיון החל לפני שהמבקש הגיע לאולם הדיונים,
 • הדיון לא נראה כדיון של בית משפט של מדינת ישראל.  נראה על פי כל הסימנים "דיון בלתי פורמלי מחוץ לפרוטוקול" (כך השופטים קוראים לדיונים למראית עין - הונאה על בית המשפט, על הצדדים ועל הציבור).
 • ניסיתי לשאול את השופטת בוסני בתחילת הדברים, האם נפתח דיון של בית המשפט.  היא השתיקה אותי ולא ענתה...
 • ב"כ המבקש טען שעצם קיום הדיון מעליב את לקוחו...
 • ברק כהן ניסה לבקש את דחיית הדיון עקב ההתרעה הקצרה, אבל השופטת דחתה כביכול את בקשתו.
 • ציון קינן, שהגיע באיחור, עלה לדוכן העדים רק לאחר שהשופטת התנצלה על הצורך לאפשר לברק כהן לחקור אותו על טענותיו.  
 • קינן טען שברק כהן קורא לו "גנב" והוא מתקרב אליו, וקינן לא יודע מה יש לברק כהן בכיס, ולכן הוא חושש לחיו וחיי משפחתו...  על סמך טענות מסוג זה, בוסני הוציאה כביכול בעבר צו האומר שאסור לברק כהן לכתוב דבר על קינן בשום מקום...
אבל מה שעוד יותר מעניין:
 • הדיון היום היה בבירור בדלתיים פתוחות.  השופטת גם הכריזה כך...  אבל הוא לא מופיע במועדי דיון בתיק בנט המשפט (עכשיו התיק נגיש בנט המשפט)
 • אין בתיק כל החלטה או פרוטוקול של השופטת אפרת בוסני...  צו ההרחקה של בוסני מיוני 2015 לא מופיע בכלל
 • מסמך ההחלטה היחיד הרשום בכרטיסיית "החלטות בתיק" -של השופט לוי 
פרס מובטח לכל מי שיוכל להסביר את כלל הנתונים בתיק הזה...  ההסבר שלי: ככה זה נראה כשהבנק קונה את בית המשפט...
היום לפני הדיון ברק כהן שאל אותי אם יש בכלל חשיבות לכל בקשות העיון שאני מגיש...   עניתיאני לא יודע, אבל אביגדור פלדמן ועוזי אורנן חושבים שזה חשוב מאד...
____
נ.ב.: גם היום לווה ציון קינן בצעקות: "גנב, גנב" בבואו ובלכתו... זה כבר הפך לסוג של טקס...
עוד פרט מעניין:
באוגוסט 2015, עורכי הדין של ציון קינן ערכו תרגיל מעניין... הם ניסו להחיל את הצו המפוברק של השופטת אפרת בוסני שהונפק למראית עין על ברק כהן גם על הפעיל יגאל רמבם.
א. זימנו את ברק כהן לבית המשפט שלא לצורך...
ב. הביאו ככל הנראה את יגאל רמבם לבית המשפט ללא זימון כחוק.
ג ציון קינן בכלל לא הופיע לדיון - הם רצו לנהל את זה ללא נוכחותו...
קשה להאמין שהשופטים ועורכי הדין ירדו לרמה זנותית כזאת... אבל כנראה צריך להכיר במצב...
מצד שני: זה הכל פרוצדורלי, ולא מהותי... :)


קינן נ כהן ה"ט 35113-06-15: קינן נ' כהן מניעת הטרדה מאיימת כב' השו' ט. לוי בית משפט השלום בתל אביב - יפו תיק סגור - פסק די...
נתונים ממערכת נט המשפט לאחר קיום הדיון כביכול (חשוד כדיון למראית עין) היום אצל השופטת אפרת בוסני.

פרטים כלליים
Inline image 1
צדדים
Inline image 2
באי כוח
Inline image 3
מועדי דיון
Inline image 4
החלטות בתיק
Inline image 5
פסקי דין
Inline image 6
רשימת תיקים קשורים
Inline image 7